YOOtheme

Instalacje i sieci zewnętrzne:
przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe
instalacje zbiornikowe na gaz płynny
- instalacje wody deszczowej oraz systemy nawadniające (ogrody)
- instalacje odwadniające (deszczówka,drenaże)
montaż szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Instalacje centralnego ogrzewania:
- grzejnikowe w systemach tradycyjnych oraz z rozdzielaczami
- podłogowe i ścienne jako zasadnicze i w dodatkowym obiegu grzejnym lub
jako wspomagające o uproszczonym sterowaniu
ogrzewanie powietrzne - nagrzewnice
kolektory słoneczne do wspomagania centralnego ogrzewania

Instalacje wodno-kanalizacyjne:
- w systemach tradycyjnych oraz z rozdzielaczami
- z uwzględnieniem komfortu ciepłej wody – różne rozwiązania w zależności od rozmieszczenia łazienek i wyboru urządzenia do przygotowania c.w.u.
- montaż różnego rodzaju urządzeń sanitarnych
- montaż podgrzewaczy wody pojemnościowych, przepływowych
- montaż hydroforów, uzdatniaczy wody
- kolektory słoneczne do wspomagania ciepłej wody użytkowej
- przyłącza do budynków, uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną
- montaż zbiorników-szamba, separatory oleju, tłuszczów
- montaż oczyszczalni ścieków
- montaż przepompowni ścieków

Instalacje gazowe:
- na gaz ziemny, propan i inne gazy palne
- możliwość wykonania instalacji alarmowo-zabezpieczającej przed wyciekami gazu
- uprawnienia do odbioru instalacji w Zakładzie Gazowniczym
- okresowe badanie techniczne instalacji gazowych – protokoły szczelności

Kotłownie:
urządzenia na gaz ziemny i płynny, na olej opałowy, elektryczne, na paliwo stałe - dobór marki i typu urządzeń
montaż „pomp ciepła” z różnymi źródłami ciepła ( wymienniki poziome i pionowe, powietrzne)
możliwość współpracy z kolektorami słonecznymi i innymi alternatywnymi ekologicznymi źródłami ciepła
-     wybór i montaż systemu oraz typu sterowania (automatyka)

Instalacje centralnego odkurzania     

Realizacje

h4.jpg

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości